ตะปูตอกไม้

หจก. สุพรรณไวร์เมช แอนด์ เมททัล เป็นตัวแทนจำหน่ายตะปูตอกไม้ คุณภาพเยี่ยม ตะปูตอกไม้ราคาถูก ตะปูตอกไม้ราคาโรงงาน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับในตลาดมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ ผ่านกระบวนการผลิตโดยการนำเหล็กลวดที่ลดขนาดแล้วนำมาเข้าเครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องตีตะปูที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้ได้สินค้าตะปูที่มีหัวกลม ตัวไม่งอ ปลายแหลม และขนาดตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยน้ำหนักต่อกล่องประมาณ 18 กิโลกรัม มีจำหน่ายทุกขนาดพร้อมส่ง

ตะปูตอกไม้ ราคาถูก ราคาส่ง

ตารางแสดงขนาดมาตรฐานทั่วไปของตะปู

ขนาดมาตรฐานทั่วไปของตะปู
ชนิดตะปู L (m/m) d (m/m) D (m/m) S (m/m)
5×5 127 ±3.5 5.6 9.9 5.5
4×7 102 ±3.0 4.6 8.1 4.5
3×8 76   ±2.5 4.25 7.2 4
3×10 76   ±2.5 3.55 6.3 3.5
2(1/2)x10 64   ±2.0 3.55 6.3 3.5
2(1/2)x12 64   ±2.0 2.8 5 2.8
2×11 51   ±2.0 2.8 5.4 3
2×13 51   ±2.0 2.5 4.5 2.5
1(3/4)X14 45   ±1.5 2.1 3.6 2
1(1/2)X13 38   ±1.0 2.6 4.5 2.5
1(1/2)X14 38   ±1.0 2.1 3.6 2
1(1/4)X16 32   ±1.0 1.7 2.9 1.6
1X16 25   ±1.0 1.7 2.9 1.6
1X17 25   ±1.0 1.6 2.7 1.5
(3/4)X16 19   ±1.0 1.7 2.9 1.6

หมายเหตุ: จากขนาดในตาราง เช่น 3 x 10 ตัวเลขแถวหน้าแสดงถึงควายาวของตะปู (หน่วยเป็นนิ้ว) เช่น 3 นิ้ว ตัวเลขแถวหลังแสดงถึงขนาดเบอร์ลวกที่นำมาผลิต เช่น ลวด #10

สัญลักษณ์และความหมายขนาดตะปู ตะปูตราเสือ

  • L คือ ความยาวของตะปู
  • D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวตะปู (D>1.8d)
  • d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของลำตัวตะปู
  • s คือ ความยาวของปลายเสี้ยม
  • θ คือ มุมผายของหัวตะปูวัดจากผิวตอนล่างของหัวตะปูนั้นเป็นองศา ( θ = 100 ± 5 องศา)