ลวดหนาม

เนื่องจากสุพรรณไวร์เมช คัดเลือกลวดหนามที่ได้มาตรฐาน ผลิตโดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)  ที่มีชั้นความหนาของแร่สังกะสีประมาณ  40 – 80  g /m2  ทำให้ลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)  มีลักษณะผิวเรียบ ปราศจากรอยตำหนิ  และมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม  ทนทานต่อการกัดกร่อน  ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร โดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)   2 เส้นพันกันเป็นเส้นหลักแล้วนำลวดเหล็กชุบสังกะสี  (GALVANIZED STEEL WIRE)   มาพันเป็นเกลียวหนาม 4  หนาม หุ้มเส้นหลัก โดยเว้นช่วงระยะห่างระหว่างเกลียวหนามทุก ๆ  3”  เท่า ๆ กัน   จึงทำให้ได้ลวดหนาม  (GALVANIZED BARBED WIRE)  ที่มีคุณสมบัติทนต่อสภาพภูมิอากาศ มีความแข็งแรง  มีหนามที่ยาวและแหลมคมจึงมั่นใจได้ว่า ลวดหนามที่มีจำหน่าย เหมาะแก่ การนำไปใช้ล้อมรั้วตามสถานที่ต่างๆ ที่ท่านต้องการได้อย่างสวย เงางาม ปราศจากสนิม และปลอดภัย

คุณสมบัติของลวดหนาม

: เป็นลวดหนามที่ผลิตโดยอ้างอิง มาตรฐาน JIS G 3533

วัตถุดิบที่ใช้

: ลวดชุบสังกะสี เทียบเท่ามาตรฐาน JIS G 3547

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

: 2.0 มิลลิเมตร (ลวดเบอร์ 14)

น้ำหนักลวดหนามขดละ

: 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม

ลักษณะการนำไปใช้งานของ ลวดหนาม

  • ใช้ในงานอุตสาหกรรม
  • การเกษตร
  • การปศุสัตว์
  • การกั้นรั้วขอบเขตต่าง ๆ