เหล็กตัวซี แปหลังคา แปซี หรือโครงตัวซี ลักษณะเหล็กตัวซี มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มีคุณสมบัติ แข็งแรงคงทนต่อการกัดกร่อน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว มีให้เลือกหลายขนาดโดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กรูปพรรณ คือ คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน

เหล็กตัวซีGI หรือแปตัวซีGI มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี เป็นเหล็กรูปพรรณ ขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา แปต่างๆ ผลิตมาจากเหล็กม้วน GI ตัดเป็นแผ่น แล้วนำมาม้วนขึ้นรูปตามขนาดที่ต้องการ สามารถอยู่ทนนานได้กว่าเหล็กไม่เคลือบสังกะสี มักใช้ในงานโครงสร้างกันสนิม ที่ต้องเจอกับความชื้น ใช้งานภายนอกได้เนื่องจากกันสนิมได้ดีพอควร

เหล็กตัว C

เหล็กตัวซีเหมาะกับการใช้งานโครงสร้างทั่วไปที่รับน้ำหนักไม่มากนัก โดยนิยมนำไปใช้ทำโครงสร้างหลังคาแบบต่างๆ หรือโครงสร้างที่อยู่อาศัย แปหลังคา และเสาค้ำยัน เป็นต้น เพราะขึ้นโครงได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และได้รับการยอมรับว่าแข็งแรงทนทาน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว

เหล็กตัว Cเหล็กรูปตัว C

เหล็กตัวซี ตัวแทนไม้เนื้อแข็ง เพราะไม้เนื้อแข็งที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างเริ่มมีราคาสูง หายาก และคุณภาพไม่แน่นอน ช่าง ผู้รับเหมา จึงหันมาใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัวซีมากขึ้น ในปัจจุบันนั้น เหล็กตัวซีมีกถูกนำมาใช้แทนวัสดุชนิดอื่นในการทำหลังคาเกือบจะทั้งหมด สามารถต่อได้ยาวมากถึง 600 เมตร ซึ่งเหล็กรูปพรรณหน้าตัดตัวซี C หรือเรียกกันว่า เหล็กไลต์เกจ Light Gage ถูกนำมาใช้แทนไม้  เช่น จันทันใช้ขนาด 120x50x20มม. หนา 2.3มม. แทนจันทันไม้ขนาด 2×6 นิ้ว และใช้แปขนาด 75x45x15มม. หนา 2.3มม. แทนแปไม้ขนาด 1.5×3นิ้ว แต่เนื่องจากเหล็กไลต์เกจดังกล่าว มีความหนาเพียง 2.3มม. จึงมีจุดอ่อนที่รอยเชื่อมระหว่างจันทันกับแป หาเชื่อมฝีมือไม่ดี อาจจะทะลุที่รอยเชื่อม ทำให้เกิดสนิมได้ง่ายภายหลังและความแข็งแรงน้อยลง ดังนั้นถ้าจะให้โครงหลังคาแข็งแรงดี ควรใช้จันทันแบบเหล็กรูปรางน้ำ หนา 4มม.

การใช้เหล็กตัวซี

สุพรรณไวร์เมช แอนด์ เมททัล เป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กตัวซี และเหล็กตัวซีGIหรือ เหล็กซีซิงค์ ให้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 099-191-4649 หรือ 035-446615